Παρθενώνος 9, 22100, Τρίπολη
+30 6981441970

Υπηρεσίες / οικοδομικά

  • Η εταιρεία K.G Constructions, στα οικοδομικά έργα που αναλαμβάνει, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στην ποιότητα, στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την ανάδειξη του έργου.
  • Εκτός από το έμψυχο δυναμικό μας, εξασφαλίζουμε τη συνεργασία υπεργολάβων και προμηθευτών με αρχές που εγγυώνται την διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας.