ΕΡΓΑ


View Project...

Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Κοντοβαζαίνης

View Project...

Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέου Φάρου

View Project...

Συντήρηση – Αποκατάσταση Μύλου

View Project...

Αναστήλωση – Αναπαλαίωση Οικίας

View Project...

Κεραμοσκεπή με Πλάκες

View Project...

Συγκρότημα “Villa Greco”

View Project...

Αναπαλάιωση Οικίας

View Project...

Επισκευή Μπαλκονιού

View Project...

Σκάλες – Κατασκευή & Συντήρηση