ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναπαλαίωση Κτηρίων

Η K.G Constructions αναλαμβάνει την αναπαλαίωση κτιρίων και των Διατηρητέων κτιρίων. Έχουμε την εμπειρία έπειτα από την αναπαλαίωση αρκετών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα καθώς και των διατηρητέων κτιρίων να μπορούμε με εξειδικευμένο συνεργείο να ολοκληρώσουμε το εκάστοτε έργο. Υπό τον όρο αναπαλαίωση εννοούμε την αποκατάσταση κτιρίων στην αρχική τους μορφή με επισκευή – συντήρηση των τμημάτων αυτών. Τέτοια κτίρια, όπως είναι τα διατηρητέα και τα κτίρια σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, παρουσιάζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ως προς την στατική τους επάρκεια αλλά και την χρήση υλικών που δεν συνηθίζονται σήμερα. Οι εργασίες αναπαλαίωσης έχουν κοινά σημεία με αυτές της ανακαίνισης, όμως απαιτούν χρησιμοποίηση περισσότερο ειδικευμένου προσωπικού, τόσο τεχνιτών όσο και ελεγκτών. 

Ανά περίπτωση οι τεχνικές επισκευής παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνικών αποτελούν οι αμμοβολές, τα ανθρακοϋφάσματα, οι τσιμεντοενέσεις, οι αρμολογήσεις γκανάιτ, οι ριτινοενέσεις κλπ.

Ειδικότερα η εταιρεία αναλαμβάνει:

 • Έλεγχο και μελέτη στατικής επάρκειας δομικών στοιχείων.
 • Εκπόνηση μελέτης για την κύρια αποκατάσταση δομικών στοιχείων.
 • Ενίσχυση  φέρουσας τοιχοποιίας και δομικών στοιχείων.
 • Τσιμεντοενέσεις, ρητινοενέσεις, ανθρακοϋφάσματα.
 • Αμμοβολές, υδροβολές, αρμολογήσεις γκανάιτ.
 • Εφαρμογή άλλων τεχνικών επεμβάσεων.

Τα συνεργεία μας χρησιμοποιούν παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων, βάση συγκεκριμένων κριτήριων ποιότητας. Αποκαθιστώντας έτσι τα κτίρια στην αρχική τους μορφή, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών τους.

Αναλαμβάνουμε αποσπασματικά ή στο σύνολο τους όλες τις εργασίες, που απατούνται για την διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου.

Μια αναπαλαίωση συνδέει το παρελθόν με το παρόν, και περιλαμβάνει

 • Έλεγχο στατικής επάρκειας υπαρχόντων δομικών στοιχείων.

 • Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση προβληματικών δομικών στοιχείων.

 • Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας.

 • Εφαρμογή, συγκεκριμένων κατά περίπτωση, τεχνικών επισκευής, όπως τσιμεντοενέσεις , ανθρακοϋφάσματα. αμμοβολές, αρμολογήσεις γκανάιτ, ρητινοενεσεις, κλπ.

 • Συντήρηση & επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών
 • Ανακατασκευή & επιδιόρθωση λιθοδομών

 • Συντήρηση & ανακατασκευή δαπέδων

 • Eπιχρίσματα & επενδύσεις κάθετων επιφανειών

 • Συντήρηση & επιδιόρθωση στεγών/οροφών