ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν για την πλήρωση ρωγμών σε κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και λιθοδομή ή για τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών και τη στεγανοποίηση ενός εδαφικού ή βραχώδους σχηματισμού.

Για την σφράγιση των ρωγμών χρησιμοποιείται ισχυρή τσιμεντοκονία και στη συνέχεια εισπιέζεται το τσιμεντένεμα μέσα από τεμάχια πλαστικού σωλήνα που προσαρμόζονται σε οπές που έχουν ανοιχτεί από πριν σε περίπτωση τοιχοποιίας ή μέσω χαλύβδινων ακροφυσίων (packers) για τη περίπτωση βελτίωσης των εδαφικών σχηματισμών.

Η αναλογία της σύνθεσης του μίγματος ξεκινάει από αναλογία 1:1 κατά βάρος νερού και τσιμέντου. Κατά περίπτωση και ανάλογα τις συνθήκες και τη στατική μελέτη προστίθονται πρόσμικτα όπως θηραϊκή γη, διάλυμα άσβεστου, επιβραδυντικό ή επιταχυντικό πήξεως, αντισυρρικνωτικό, κλπ.

 

Η μέθοδος των τσιμεντενέσεων μπορεί να εφαρμοστεί για τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • Στεγανοποίηση θεμελίωσης φραγμάτων

  • Σταθεροποίηση και στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών βαθιών εκσκαφών

  • Σταθεροποίηση σηράγγων και θεμελιώσεων κτηρίων

  • Τσιμεντενέσεις ομογενοποίησης μάζας τοιχοποιίας

  • Τσιμεντενέσεις πλήρωσης ρωγμών

  • Τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης κι ενίσχυσης εδαφών

  • Τσιμεντενέσεις πάκτωσης αγκυρίων

Η εταιρεία K.G Constructions, στα οικοδομικά έργα που αναλαμβάνει, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στην ποιότητα, στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την ανάδειξη του έργου.

Εκτός από το έμψυχο δυναμικό μας, εξασφαλίζουμε τη συνεργασία υπεργολάβων και προμηθευτών με αρχές που εγγυώνται την διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας.

Οι τσιμεντενέσεις θεωρούνται νέα τεχνική επισκευής, σε αντίθεση με τις ενέσεις εποξειδικής ρητίνης που εφαρμόζονται για την συγκόλληση σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν για την πλήρωση ρωγμών – αποκατάσταση σε φέρουσες τοιχοποιίες και λιθοδομές που έχουν υποστεί βλάβες.

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμοποιούνται για τις επισκευές βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος (πλάκες, δοκάρια κτλ) κυρίως μετά από σεισμούς. Συνήθως οι ρωγμές που πρόκειται να συγκολληθούν είναι από χιλιοστά έως μερικά εκατοστά.

Αρχικά γίνεται καθαρισμός των ρωγμών από ξένα σώματα, σκόνες, σαθρά στοιχεία κτλ με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα, και σχολαστικό πλύσιμο με πίεση. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων-ακροφυσίων στη ρωγμή, στα σημεία όπου θα γίνουν οι ενέσεις. Κατόπιν καλύπτεται το σύνολο της ρωγμής με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, ώστε να γίνει επιφανειακή σφράγιση. Τέλος γίνεται η ένεση με τη τσιμεντένεμα, αρχίζοντας από το κατώτερο σημείο αν πρόκειται για κατακόρυφη ρωγμή και από το πρώτο αν πρόκειται για οριζόντια. Πρεσάρεται το ένεμα στο πρώτο ακροφύσιο μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ή μέχρι που δεν θα μπορεί να πρεσαριστεί άλλο μέσα στη ρωγμή. Σφραγίζεται τότε το πρώτο ακροφύσιο και συνεχίζεται η διαδικασία στο δεύτερο κ.ο.κ. μέχρις ότου τελειώσουν όλα τα ακροφύσια.

Η γρήγορη και ασφαλή επισκευή ρωγμών σε παλιές κατασκευές ή ακόμη και σε αστοχίες νέων κατασκευών θεωρείται ως το κύριο πλεονέκτημα αποκατάστασης βλαβών φέρουσας τοιχοποιίας. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα, θεωρείται και η δυνατότητα που μας δίνεται σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με την αποκατάσταση – επισκευή κτηρίων η ενίσχυση κατασκευών με αξιοπιστία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Με τις τσιμεντοενέσεις μπορούμε πλέον να έχουμε πλήρη αποκατάσταση τοιχωμάτων σε υπόγεια, να πετυχαίνουμε εύκολα σταθεροποίηση εδαφών αλλά και στεγανοποιήσεις πυθμένα, την ομογενοποίηση μάζας σε τοιχοποιίες που φέρουν δομικές βλάβες, την δυνατότητα πάκτωσης σε αγκύρια, την δυνατότητα να επέμβουμε με αξιοπιστία στις όποιες δομικές αποκαταστάσεις κ. α.